August 2015 Stats

Top Pilot for August 2015 (Flights Flown)

Pilot

Flights Flown

Omid Chitsazan - IRA052
7
M.R. Darzi - IRA007
1
Top Pilot for August 2015 (Hours Flown)

Pilot

Hours Flown

Omid Chitsazan - IRA052
7
M.R. Darzi - IRA007
5
Top Pilot for August 2015 (Miles Flown)

Pilot

Miles Flown

Omid Chitsazan - IRA052
2795
M.R. Darzi - IRA007
2044


© 2021 Iran Air Virtual.